4D/F 4informatyk/kolejarz
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 dz.usłg.kole-2/2 AA 11        
2 8:00- 8:45 j.ang.-1/2 MN 17
dz.usłg.kole-2/2 AA 11
      p.apl.intern-1/2 CU K4
ekspl.handl.-2/2 GO 19
3 8:50- 9:35 j.ang.-1/2 MN 17
dz.usłg.kole-2/2 AA 15
fizyka SU 12 pro.adm.baza-1/2 K6
j.ang.-2/2 MN 14
  p.apl.intern-1/2 CU K4
ekspl.handl.-2/2 GO 19
4 9:40-10:25 j.ang.zaw.-1/2 RG 2
dz.usłg.kole-2/2 AA 15
progr.obiekt-1/2 BE 21
j.niem.-2/2 EW 11
pro.adm.baza-1/2 K6
tech.i org.p-2/2 KB 21
wf AO @ p.apl.intern-1/2 CU K4
j.ang.-2/2 MN 15
5 10:40-11:25 geografia DU 10 Proj.str.int-1/2 MU 2
tech.i org.p-2/2 KB 11
pro.adm.baza-1/2 K6
tech.i org.p-2/2 KB 21
wf AO @ geografia DU 29
6 11:30-12:15 zaj. z wych. MN 28 graf.komp.-1/2 DU 18
tech.i org.p-2/2 KB 11
graf.komp.-1/2 DU 19
przy.l.masz.-2/2 20
matem. BO 10 wos AZ 13
7 12:20-13:05 j.polski WW 16 fizyka SU 16 j.ang.-1/2 MN 11
przy.l.masz.-2/2 20
matem. BO 10 religia JK 28
8 13:10-13:55 matem. BO 10 j.niem.-1/2 PC 30 j.ang.-1/2 MN 11
przy.l.masz.-2/2 20
tw.str.int-1/2 BE K3
j.ang.-2/2 MN 15
wf AO SG3
9 14:00-14:45 matem. BO 10   j.polski WW 16 tw.str.int-1/2 BE K3
j.ang.-2/2 MN 11
religia JK 28
10 14:50-15:35     j.polski WW 16 hist. MD 12  
Obowiązuje od: 29.04.2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 29.04.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum