2B 2informatyk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55   pods.inf.i a KP 14      
2 8:00- 8:45   chemia KT 16      
3 8:50- 9:35   matem. GB 2 progr.obiekt-1/2 BE 19
j.ang.-2/2 PA 29
eks.urz.s.p WK 16  
4 9:40-10:25 j.niem.-1/2 MO 30
j.ang.-2/2 PA K2
matem. GB 2 progr.obiekt-1/2 BE 18
j.ang.-2/2 PA 29
j.polski WW 16 Adm.serw.s.o-2/2 19
5 10:40-11:25 j.niem.-1/2 MO 30
progr.obiekt-2/2 BE K4
biologia SW 27 p.st.komp. RG 14 matem. GB 2 Adm.serw.s.o-2/2 19
6 11:30-12:15 j.ang.-1/2 PA 27
progr.obiekt-2/2 BE K4
wf-1/2 Wi @
j.niem.-2/2 PC 29
p.st.komp. RG 14 Adm.serw.s.o-1/2 19
wf-2/2 LK SG3
informatyka-1/2 TS 20
m.e.lok.s.ko-2/2 WO 21
7 12:20-13:05 biologia SW K5 wf-1/2 Wi SG3
wf-2/2 LK SG1
zaj. z wych. PA 10 Adm.serw.s.o-1/2 19
wf-2/2 LK @
wf-1/2 Wi SG3
m.e.lok.s.ko-2/2 WO 21
8 13:10-13:55 religia JJ K7 przedsięb. BW 26 j.polski WW 16 m.e.lok.s.ko-1/2 WO 21
j.niem.-2/2 PC 11
chemia KT 13
9 14:00-14:45 religia JJ K7 hist. EM 10 j.polski WW 16 m.e.lok.s.ko-1/2 WO 21
informatyka-2/2 TS 18
Adm.serw.s.o-1/2 K6
10 14:50-15:35 hist. EM K5   eks.urz.s.p WK 16 j.ang.-1/2 PA 29
Adm.serw.s.o-2/2 19
Adm.serw.s.o-1/2 K6
11 15:50-16:35       j.ang.-1/2 PA 29
Adm.serw.s.o-2/2 19
 
Obowiązuje od: 15.05.2023r.
Drukuj plan
wygenerowano 13.05.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum