4E/F 4fryzjer/kolejarz
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 Prac. fryzj.-2/2 JM K1        
2 8:00- 8:45 j.ang.-1/2 PA 30
Prac. fryzj.-2/2 JM K1
wf-1/2 AP SG2
j.ang.-2/2 PM 15
     
3 8:50- 9:35 j.ang.-1/2 PA 30
Prac. fryzj.-2/2 JM K1
dz.usłg.kole-1/2 AA K2
j.ang.-2/2 PM 15
hist. MD 12 ekspl.handl.-1/2 GO K5 fizyka SU 2
4 9:40-10:25 przy.l.masz.-1/2 29
Pr fryz.art.-2/2 JM K1
dz.usłg.kole-1/2 AA K4
j.ang.-2/2 PM 15
zaj. z wych. JM 26 ekspl.handl.-1/2 GO K5
j.ang.zaw.-2/2 14
religia JK 28
5 10:40-11:25 przy.l.masz.-1/2 15
Pr fryz.art.-2/2 JM K1
tech.i org.p-1/2 KB 16
Proj. i dok.-2/2 JM K1
dz.usłg.kole-1/2 AA 11
tech.tech.fr-2/2 JM 30
wf-1/2 AP SG2
wf-2/2 Sg SG1
religia JK 28
6 11:30-12:15 przy.l.masz.-1/2 15
Pr fryz.art.-2/2 JM K1
tech.i org.p-1/2 KB 15
Proj. i dok.-2/2 JM K1
dz.usłg.kole-1/2 AA 11
j.ang.-2/2 PM 15
wf-1/2 AP SG2
wf-2/2 Sg SG1
j.polski WW 16
7 12:20-13:05 j.ang.-1/2 PA 26
Pr fryz.art.-2/2 JM K1
tech.i org.p-1/2 KB 15
Kr.wiz.-2/2 JM K1
geografia DU 17 j.polski WW 16 j.polski WW 16
8 13:10-13:55 j.niem.-2/2 KW K2 tech.i org.p-1/2 KB 13
Kr.wiz.-2/2 JM K2
wos AZ 17 geografia DU 14 matem. AW 27
9 14:00-14:45     j.ang.-1/2 PA 10
wf-2/2 Sg SG3
matem. AW 10 matem. AW 27
10 14:50-15:35     fizyka SU 13 matem. AW 10 j.niem.-1/2 MO 30
Obowiązuje od: 15.05.2023r.
Drukuj plan
wygenerowano 13.05.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum